Tvister kring spelreklam

Turerna kring utländsk spelreklam i svenska medier har varit många. Enligt Lotteriinspektionen är det förbjudet med den här typen av reklam eftersom vi har ett främjandeförbud i Sverige. Främjandeförbudet anses dock strida mot EU-rätten, vilket gör att medierna i princip kan fortsätta göra reklam för spel.

479691-hand-holding-a-remote-control

I Dagens Media kan man läsa att TV4 nu tar strid för spelreklam. De vill nämligen att förvaltningsrätten upphäver det förbud mot spelreklam som de utfärdat för Fotbollskanalen. Det var i januari i år som Lotteriinspektionen beslutade att förelägga TV4 vid vite om 45 000 kronor per dag om inte Fotbollskanalen omedelbart upphörde med reklam för spelbolaget Comeon. Lotteriinspektionen motiverade sitt beslut med att den svenska lotterilagen har ett främjandeförbud som innebär att det är förbjudet att främja spel hos utländska aktörer. På grund av att spelbolagen bidrar med stora annonsintäkter till TV4 har man alltså bestämt sig för att ta ärendet till förvaltningsrätten. TV4 har motiveringen att Lotteriinspektionen bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen och EUF-föredragets regler om fri rörlighet och etableringsfrihet.

Friades i domstol

Det främjandeförbud som finns i den svenska lotterilagen innebär alltså att man inte får främja deltagandet i utländska spel. Lotteriinspektionen har dock inte nått så stora framgångar när de gått till rättegång med främjandeförbudet mot olika aktörer. 2012 stämde Lotteriinspektionen tidningarna Aftonbladet och Expressen för att de hade publicerat utländsk spelreklam. Högsta domstolen friade dock de båda tidningarna eftersom främjandeförbudets utformning stred mot EU-rätten, skriver Resumé. Detta innebar att tidningarna kunde fortsätta ha annonser från spelbolagen eftersom Lotteriinspektionen inte längre kunde sätta dit dem med främjandeförbudet. Det här innebar inte bara att tidningarna kunder annonsera och göra reklam för de utländska spelbolagen. Samma sak kunde även göras i teve och på nätet. I dagsläget finns det ju till exempel en massa olika sajter på nätet som rekommenderar utländska spelbolag. För dig som vill, håll koll på nya casino bonusar med casinobonus.se.

Tidningsutgivarna har nya riktlinjer 566499-press-newspaper-information (1)

Eftersom Lotteriinspektionen för tillfället inte kan stoppa spelreklamen särskilt effektivt i de svenska medierna, har faktiskt mediebranschen själva ritat upp ett par riktlinjer för spelreklam. Det är Tidningsutgivarna som skapat en tydlig rekommendation för alla medlemmar om spelbolagsannonseringen. Några av de rekommendationer man tagit fram är att spelannonserna inte ska:

  • Rikta sig till minderåriga.
  • Uppmana folk till överdrivet spelande.
  • Innehålla påståenden som är könsdiskriminerade.
  • Vilseleda om vinstchanserna.
  • Innehålla påståenden om att det är riskfritt med spel.
  • Påstå att spel är en lösning på ekonomiska och sociala problem.

Enligt Svenska Dagbladet har man också tagit fram riktlinjer som uppmanar medlemmarna att tydligt annonsmärka reklamen. Även att tydligt ange om reklam eller redaktionella texter är sponsrade. Dessutom har man uppmanat alla medlemmar om att vara väldigt tydliga och faktamässigt korrekta när det kommer till de olika erbjudanden som annonserna handlar om. Om spelannonserna inte uppfyller den rekommendation som man tagit fram bör annonserna avvisas.