Spelmissbruksförebyggande åtgärder

Regeringen satsar på spelmissbruksförebyggande åtgärder och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att stödja detta arbete.

”Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem. Uppdraget syftar till att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.” Läs mer på Lotteriinspektionens hemsida.

Kortspel teckningarI Dagens Nyheter står att läsa om hur spelmissbruk ofta drabbar unga män och på senare tid har man även kunnat läsa rapporter om hur det är fler och fler kvinnor också hamnar spelträsket. Samtidigt florerar casinoverksamheterna och allt fler recensionssidor på nätet poppar upp för att spelare enklare ska välja vilket casino man ska spela på. En sådan är exempelvis Casinoonline.re/se/ där man också verkligen kan se hur ofta det dyker upp nya aktörer på marknaden. Men detta är en utveckling som regeringen inte vill ska dras längre eftersom att det med spelandet följer även risken för spelberoende. I ett direktiv till Folkhälsomyndigheten ger man därför dem i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem, något man skriver om på regeringens hemsida. Vad myndigheten får i uppdrag är att hitta vägar att ta fram och också sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur dessa problem kan förebyggas samtidigt som myndigheten också ska verka för ett nationellt samarbete kring detta.

Uppdraget ska sedan redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2018 och man kommer under arbetets gång att delredovisas om hur arbetet fortskrider och detta ska lämnas senast den 1 oktober 2016 och sedan samma datum igen under år 2017. Själva kunskapsstödet i sig ska dock vara klart och färdigställt redan 31 december 2016.