Sälja Svenska spel?

Om ett licenssystem blir verklighet i framtiden kan det vara tid för staten att sälja Svenska spel. Statens roll i det svenska spelsystemet ska i alla fall utvärderas samtidigt som man utreder spelmarknaden och en försäljning är vad man kanske kommer fram till.

13132589-spelombud (1)

Det har talats fram och tillbaka om att ett eventuellt licenssystem för spel ska bli verklighet i Sverige inom några år. Bland annat har EU varit på Sverige om att spelmonopolet inte är förenligt med deras regler och därför har regeringen varit tvungna att tillsätta en utredning. Om den utredningen kommer igång och licenssystemet blir verklighet, kan det komma på tal att staten faktiskt säljer Svenska spel.

Utreder statens roll på spelmarknaden

I Dagens Nyheter skriver man att det inte skulle vara helt korrekt om staten behöll Svenska spel efter att man gått över till ett licenssystem på spelmarknaden. Ett licenssystem skulle nämligen innebära att spelmarknaden skulle ha en konkurrens som var jämbördig mellan aktörerna och det skulle den inte bli om staten var ägare av en av aktörerna. Huruvida staten verkligen kommer att sälja Svenska spel är inte riktigt klart än men det naturliga steget är att utreda statens roll i det hela när man utreder spelmonopolet och spelmarknaden. Detta ställningstagande har alla andra länder som bytt spelsystem gjort och alla partier i regeringen är överens om att detta måste göras.

Bidrar mycket till stadskassan

Svenska spel är ett av de bolag som staten äger som är mest pålitligt när det gäller att bidra till stadskassan. Svenska spel lämnade en utdelning på hela 4,8 miljarder kronor förra året och skulle staten tvingas ge upp Svenska spel skulle detta alltså innebära en stor ekonomiskt förlust för stadskassan.